1953 - מינוי יצחק רהב כמפקד 1953-57 כהונה שנייה

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות