1957 - מינוי יוחאי בן נון למפקד 1957-60 כהונה שנייה

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות