1986 - מינוי אורי גיל (טאיץ) למפקד

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות