1994 - מינוי יואב גלנט כמפקד 1994-97 לימים אלוף פיקוד הדרום

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות