2004 - מינוי נבו ארז כמפקד השייטת 2004-07

תגובות (0)
הוספת תגובה
לא ניתן להוסיף תגובות לאירוע ללא סרטונים/תמונות